Zawieszki do smoczków

Najprostsze rozwiązanie problemu ginącego smoczka. Mięciutka tasiemka z klamerką do której z jednej strony przyczepia się smoczek.

Zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa zawieszka nie może być dłuższa niż 22cm.

OSTRZEŻENIE : Przed każdorazowym użyciem dokładnie sprawdź produkt. Jeśli przejawia jakiekolwiek oznaki zużycia- wyrzuć. Zaczepiaj tylko do ubranka. Samodzielnie nie przedłużaj zawieszki gdyż może to prowadzić do uduszenia dziecka. Zawieszki nie są gryzakami. Zawieszki nie są zabawkami. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru. Użycie jedynie w obecności i pod opieką osoby dorosłej.